Welkom bij Schrik-draad.nl

Privacy Policy

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website
van Weide-artikelen.nl . Elke bezoeker van de website is gebonden door deze
voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf
de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te
lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender
welke andere vorm wordt door weide-artikelen enkel ten informatieve titel ter
beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid
weide-artikelen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of
tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.
Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een
financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens
zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele
eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Weide-artikelen.nl. De gehele of
gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële
doeleinden op eender welke wijze van de website van  Weide-artikelen.nl is verboden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weide-artikelen.nl.
Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op
te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen
van de browser.

Log Bestanden
Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op
de webserver. Weide-artikelen.nl beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil
zeggen datWeide-artikelen.nl enkel de basis informatie opslaat in de log files.
Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina's werden bekeken.
Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank.
Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw
behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om
algemene demografische informatie te verzamelen. Weide-artikelen.nl maakt geen
analyses van de IP adressen.

Cookies
De Weide-artikelen.nl webtechnologies website maakt gebruikt van cookies die u in
staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. Zo onthoudt een
cookie bijvoorbeeld in welke taal je de website wenst te raadplegen. De cookies
die gebruikt worden op de website van Weide-artikelen.nl verzamelen geen
demografische gegevens over de bezoekers.

Veiligheid
Op de website van Weide-artikelen.nl zijn verschillende maatregelen van kracht om
de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we
hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.
Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht
aan derden.

Gebruik van bekomen informatie
Weide-artikelen.nl kan uw verkregen gegevens gebruiken om Weide-artikelen.nl
nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via
email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van Magento
Express zal eerst duidelijk gevraagd worden of u deze informatie wilt ontvangen
en vervolgens duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop
te zetten.

Links
De website van Weide-artikelen.nl bevat links naar andere sites. Weide-artikelen.nl
oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze
bezoekers aan bij het verlaten van de website van Weide-artikelen.nl de privacy
statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld.
De privacy statement van de website van Weide-artikelen.nl heeft enkel betrekking
op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen:
Weide-artikelen.nl behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze
Privacy Statement te wijzigen.

Wij gebruiken cookies om het winkelen bij Schrik-draad.nl gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.